Raport bieżący 14/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2021 z dnia 25 maja 2021 roku, Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku nastąpił przydział obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych. Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem Agenta Emisji.