Raport bieżący 32/2022

 

Zarząd Spółki K2 Holding S.A. („Emitent”) informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu przeglądu przez Emitenta opcji strategicznych związanych z dalszym rozwojem działalności Emitenta oraz spółek Grupy Kapitałowej Emitenta (Grupa). Podczas przeglądu będą rozważane przez Zarząd różne opcje strategiczne w odniesieniu do spółek z segmentu marketingowego Grupy tj. Agencja K2 Sp. z o.o. oraz K2 Precise S.A., w szczególności poszukiwanie inwestorów strategicznych, zawarcie aliansu strategicznego, dokonanie transakcji o innej strukturze oraz sposoby wykorzystania ewentualnie pozyskanych środków, jak również brak działań Emitenta związanych z pozyskaniem inwestora, zawarciem aliansu lub dokonaniem transakcji. Żadne decyzje związane z wyborem konkretnej opcji strategicznej przez Zarząd nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

 

 

Dane osoby dokonującej powiadomienia: Paulina Kapturska – Specjalistka ds. umów.