Raport bieżący z plikiem 20/2022

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż Spółka w dniu 5 lipca 2022 roku otrzymała powiadomienia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach Programu Motywacyjnego przez:

– Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu,

– Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu,

– Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu,

sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl