Raport bieżący z plikiem 39/2022

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd K2 Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, że Spółka w dniu 20 października 2022 roku otrzymała powiadomienia o objęciu akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E w ramach Programu Motywacyjnego przez:

 

Pana Pawła Wujca – Prezesa Zarządu,

Pana Artura Piątka – Wiceprezesa Zarządu,

Pana Michała Paschalis-Jakubowicza – Wiceprezesa Zarządu,

 

sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Powiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl