Raport bieżący z plikiem 13/2023

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) wypełniając obowiązek wynikający z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 6 kwietnia 2023 roku Spółka otrzymała powiadomienia o objęciu warrantów subskrypcyjnych serii H w ramach Programu Motywacyjnego IV przez:

? Panią Agnieszkę Drzyżdżyk – Prezesa Zarządu dotyczącego objęcia 28 476 warrantów subskrypcyjnych serii H,

? Pana Krzysztofa Błasiaka – Wiceprezesa Zarządu dotyczącego objęcia 19 815 warrantów subskrypcyjnych serii H,

? Pana Przemysława Grzybka – Członka Zarządu dotyczącego objęcia 16 719 warrantów subskrypcyjnych serii H,

sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

 

Powiadomienia Członków Zarządu stanowią załączniki do niniejszego raportu

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl