Raport Bieżący nr 4/2022

 

Zarząd MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 15 marca 2022 r. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Prosper Capital Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącej wprowadzenia wszystkich, niedopuszczonych dotychczas akcji serii D, E, F i G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), która weszła w życie z dniem podpisania.