Raport bieżący 10/2022

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego 42/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku Zarząd spółki COMPREMUM S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 8 marca 2022 roku, otrzymał informację Zamawiającego, tj. „PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. o wyborze oferty Konsorcjum ALUSTA S.A. oraz COMPREMUM S.A. jako najkorzystniejszej z ofert złożonych na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. – Jarocin w torze nr 1 od km 78,352 do km 92,175, w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica – Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno”.

Zarząd Spółki przypomina, że wartość oferty złożonej przez Konsorcjum po zakończeniu aukcji wynosi 54.450.000,00 zł brutto.

 

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.