Raport bieżący 42/2021

 

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka), informuje, że w dniu 17 grudnia 2021 roku, po aukcji przeprowadzonej przez Zamawiającego “PKP Polskie Linie Kolejowe” S.A. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych na linii kolejowej nr 281 Oleśnica – Chojnice na odcinku Koźmin Wlkp. – Jarocin w torze nr 1 od km 78,352 do km 92,175, w ramach projektu pn.: “Prace na liniach kolejowych nr 281, 766 na odcinku Oleśnica – Łukanów – Krotoszyn – Jarocin – Września – Gniezno, Spółka została poinformowana, że oferta złożona przez konsorcjum spółek, w skład którego wchodzi ALUSTA S.A. oraz POZBUD S.A., ma najniższą cenę. Wartość oferty złożonej przez Konsorcjum po zakończeniu aukcji wynosi 54.450.000,00 zł brutto.

Zarząd Spółki będzie informować o dalszym przebiegu postępowania.