Zarząd ELEKTROTIM S.A. informuje o stopniu wykonania
Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 18.10.2008r., zmienionej Uchwałą Rady
Nadzorczej w dniu 01.12.2009r. oraz Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu
09.09.2011r., w sprawie celów emisyjnych opublikowanych w roku 2007 w
Prospekcie Emisyjnym akcji serii D ELEKTROTIM S.A.

Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zmianę terminów realizacji następujących celów emisyjnych tj.:

a) kontynuowanie prac badawczo-rozwojowych (do dnia 30.06.2012r.),

b) akwizycje firm (do dnia 30.06.2012r.),

c) wybudowanie nowego budynku produkcyjno-biurowego wraz z infrastrukturą (do dnia 30.06.2012r.).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje stopień realizacji
celów emisyjnych wraz z informacją o zakończeniu bądź zmianie
niektórych projektów. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, w przypadku,
jeżeli któryś z celów zostanie zrealizowany przy wykorzystaniu
mniejszych nakładów finansowych, to różnica pomiędzy zaplanowanymi a
poniesionymi wydatkami, zwiększy wartość środków obrotowych Spółki.

Zarząd Spółki przekazuje niniejszą informację jako uzupełnienie
informacji zamieszczanych w raportach okresowych emitenta, w części
dotyczącej opisu wykorzystania przez ELEKTROTIM S.A. wpływów z emisji
papierów wartościowych.

[Załączniki]