Zarząd
SONEL S.A. powziął informacje o następujących transakcjach osób
powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji poufnych kupiła w dniach 7
i 12 października 2011 r. 11100 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej
cenie 4,09 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich
danych osobowych.