W dniu
dzisiejszym Zarząd SONEL S.A. powziął informację o następujących
transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji poufnej
kupiła w dniu 22 marca 2012r. 5000 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej
cenie 5,45 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich
danych osobowych. Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami Finansowymi