Zarząd SONEL S.A. powziął informacje o następujących transakcjach osób
powiązanych: Osoba mająca dostęp do informacji poufnych kupiła w dniach
20.07.2011r. i 22.07.2011r. 5000 sztuk akcji SONEL S.A. po średniej
cenie 5,31 zł. Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na publikację swoich
danych osobowych.