W dniu dzisiejszym Zarząd SONEL S.A. powziął
informacje o następujących transakcjach osób powiązanych: Osoba mająca
dostęp do informacji poufnej kupiła w dniu 22 grudnia 2011 r. 5300
sztuk akcji SONEL S.A. po średniej cenie 3,80 zł. Osoba zobowiązana nie
wyraziła zgody na publikację swoich danych osobowych. Podstawa prawna:
art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Obrocie Instrumentami
Finansowymi