Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 20 lutego 2012
r. Zarząd spółki zależnej Business Area Sp. z o.o. odstąpił od umowy
produkcyjnej zawartej z Vivid Games Spółka z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2011 z
dnia 02.09.2011.r oraz nr 45/2011 z dnia 20.10.2011r.

Spółka zależna Emitenta skorzystała z prawa odstąpienia od umowy w
dowolnym etapie produkcji, wynikającego z postanowień umownych i jest
to efekt decyzji o charakterze biznesowym. Zarząd Emitenta zdecydował,
że dalszą produkcję mobilnej wersji gry „Sniper: Ghost Warrior”
przeniesie do wewnętrznego studia produkcyjnego Emitenta w Katowicach.