Raport bieżący z plikiem 53/2021

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. otrzymał od Pana Wiesława Żyznowskiego oraz od spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl