Raport bieżący z plikiem 43/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2021 r. otrzymał od Pana Wiesława Żyznowskiego, spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited oraz Mercator Medical S.A. zawiadomienia sporządzone na podstawie art. 69 i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Treść zawiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl