Raport bieżący z plikiem 11/2023

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu otrzymane od Pana Wiesława Żyznowskiego oraz od spółki Anabaza RAIF V.C.I.C. Limited zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje Emitenta, sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl