Raport bieżący z plikiem 43/2020

Zarząd Spółki K2 Internet S.A. podaje do wiadomości treść uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. („Zgromadzenie”),
podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 20
sierpnia 2020 roku w Warszawie.

Treść uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.36918640_Zal._1_do_RB_43_2020_Tresc_uchwal__podjetych_na_ZWZ_K2_Internet_w_dniu_20.pdf