K2 stawia na rozwój działalności informatycznej

Zbliża się 15 rocznica obecności K2 na GPW. Po sprzedaży latem 2022 r. spółki Oktawave do Netii holding rozważa różne scenariusze dla dywizji marketingowej w ramach uruchomionego przeglądu opcji strategicznych.

Rozważane są różne scenariusze, bo działalność marketingowa jest zdrowa i dochodowa. Jednocześnie to segment software stał się dominujący w grupie, a tegoroczne wyjście przez nas ze spółki Oktawave pokazało, że jesteśmy w stanie wygenerować dużą wartość dla akcjonariuszy na sprzedaży aktywów i koncentracji na najszybciej rosnących biznesach – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes K2, który odpowiadał za udaną transformację Oktawave i sprzedaż do inwestora branżowego.

Na działalność marketingową w Grupie składają się dwie spółki: K2 Precise prowadzi kampanie digitalowe, a K2 Create to agencja kreatywna, realizująca kampanie reklamowe. Obecnie za większość przychodów Grupy odpowiada jednak segment softwere’owy, czyli przede wszystkim spółka Fabrity, tworząca aplikacje dla klientów z różnych branż. K2 Holding ma jeszcze 50 proc. udziałów w PerfectBocie, czyli czatbocie nowej generacji, automatyzującym obsługę klientów e-commerce. Warto przypomnieć, że ta spółka pozyskała w 2022 roku dwóch nowych inwestorów, fundusze venture THC Pathinder i KnowledgeHub, które wyłożyły 2,52 mln zł na jego rozwój i jednocześnie potwierdziły potencjał tego projektu.

– Fabrity to działalność skalowalna, z rynkiem docelowym szerszym niż sama Polska. Potencjał międzynarodowy ma też PerfectBot. I segment software’owy, i marketingowy są rentowne, ale mają różne tempo rozwoju i inny potencjał, dlatego zastanawiamy się czy skupienie się na pierwszym z nich nie przyniosłoby większych korzyści akcjonariuszom – mówi Michał Paschalis-Jakubowicz,  wiceprezes K2.

Więcej: https://www.pb.pl/