Raport bieżący z plikiem 17/2024

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Sanok Rubber Company S.A. (Spółka) zapewniając Akcjonariuszom możliwość poznania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki, w związku z porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 r. informuje, że otrzymał zgłoszenie kandydatury Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. W załączeniu pismo zawierające zgłoszenie kandydatury, życiorys zawodowy oraz oświadczenie Kandydata, które dostępne są również na stronie internetowej spółki pod adresem www.sanokrubber.pl.

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl