Cormay

Prognoza ruchu krótkoterminowa: Trend wzrostowy. Prognoza ruchu średnioterminowa: Trend boczny.

Opór: 15,45; 17,78; 19,27; Wsparcie: 14,40; 12,80; 10,05; Ostatnia cena: 14,25;

W układzie dziennym cena po korekcie technicznej do wsparcia od poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej, zakręciła w górę i zbliża się do linii t. spadkowego, która działa jako opór. Dopiero jej przebicie w górę stanowić będzie sygnał zmiany trendu w szerszej ramie czasowej. Na razie cenie nie udało się pokonać tego oporu – doszło do odbicia w dół. Cena wybiła się powyżej górnej wstęgi Bollingera po czym powróciła do jej wnętrza w pobliże zwyżkującej średniej ruchomej 13 sesyjnej. Zwyżce ceny towarzyszą wskazania kupna na większości wskaźników AT: MACD, Parabolic i Stochastic. MACD przebił linię zero w górę (posiadając jeszcze pewien potencjał wzrostowy), a Stochastic wszedł już do pasma wykupienia. Sygnał kupna powstał na TRIX. Przed możliwością pogłębienia lokalnej korekty przestrzega wysoki poziom Williams %R, który zakręcił w dół z pasma wyprzedania. Wskaźniki wolumenowe sygnalizują falę akumulacji od grudnia 2010. Sygnał kupna obowiązuje na Demand, a OBV znajduje się w KT trendzie wzrostowym w pobliżu swojej średniej ruchomej i potwierdza trend wzrostowy. W układzie średnich ruchomych 15 i 45 powstaje właśnie sygnał zajęcia pozycji długiej, a obie średnie wyraźnie zakręciły w górę. W technice Ichimoku cena weszła do warstwy chmur – nie udało się cenie przebicie warstwy chmur od dołu w górę (co stanowiłoby sygnał kupna). W układzie siły relatywnej w stosunku do indeksu Wig20 i mWig40 widoczny jest ST trend zwyżkowy od początku 2011 r. oraz KT przyspieszenie tego trendu.

[Dowiedz się więcej z portalu FXone]