Komisja Europejska bezwarunkowo zatwierdziła planowane przejęcie Alumetalu przez Norsk Hydro – podała KE w komunikacie. W ocenie Komisji, połączenie nie budzi obaw o konkurencję w zakresie europejskiego rynku aluminium.

Jak podano, decyzja KE jest następstwem szczegółowego postępowania wyjaśniającego w sprawie planowanego przejęcia Alumetalu przez Norsk Hydro. Obie firmy są producentami odlewniczych stopów aluminium wykorzystywanych głównie w przemyśle motoryzacyjnym.

 

W kwietniu 2022 r. Norsk Hydro ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji Alumetalu, jednak wygasło ono w związku z przedłużonym badaniem kontroli koncentracji przez Komisję Europejską.

 

27 kwietnia 2023 r. Norsk Hydro ASA poinformował, że chce ponownie ogłosić wezwanie na akcje Alumetalu. Wezwanie zostanie ogłoszone na 100 proc. akcji spółki, po cenie 78,69 zł za akcję, co odpowiada łącznej cenie nabycia w wysokości około 1,23 mld zł (około 267 mln euro).

 

Spółka podała, że zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane w czerwcu 2023 roku, a intencją Hydro jest sfinalizowanie przejęcia na początku lipca 2023 roku, o ile spełnione zostaną warunki wezwania. Jego zakończenie będzie uzależnione od spełnienia zwyczajowych warunków, w tym uzyskania stosownej zgody na dokonanie koncentracji przedsiębiorców oraz nabycia co najmniej 50 proc. wszystkich akcji będących w obrocie.

 

Hydro zawarło porozumienie z dwoma członkami rady nadzorczej Alumetalu oraz wszystkimi członkami zarządu Alumetalu, posiadającymi łącznie około 39 proc. akcji spółki, którzy zobowiązali się do złożenia zapisów na sprzedaż w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji po cenie wezwania.

 

Pod koniec kwietnia 2023 r. zamiar koncentracji poprzez przejęcie kontroli nad spółką Alumetal oraz spółkami zależnymi od Alumetalu zgłosił Elemental Holding, który poinformował, że celem jest zakup do 49,9 proc. wszystkich akcji Alumetalu.

 

Alumetal jest drugim co do wielkości producentem aluminiowych stopów odlewniczych w Europie o zdolnościach produkcyjnych wynoszących 275 tys. ton rocznie, posiadającym trzy zakłady w Polsce i jeden w Węgrzech. Firma sprzedaje swoje produkty głównie w Europie, a największą grupę jej klientów stanowią odbiorcy z sektora motoryzacyjnego. Alumetal ma również doświadczenie w przetwarzaniu złomu poużytkowego (PCS) i niedawno zakończył budowę nowej linii sortowniczej najnowszej generacji. (PAP Biznes)

 

doa/ ana/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl