Zarząd Koelner SA informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25.05.2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Koelner SA powołało do Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję następujących z jej dotychczasowych członków: Krystynę Koelner, Przemysława Koelnera, Tomasza Mogilskiego, Zbigniewa Pamułę, Zbigniewa Stabiszewskiego, Zbigniewa Szczypińskiego oraz powołało nowego członka Rady Nadzorczej Wojciecha Heydela. Jednocześnie ZWZ Koelner SA powołało Panią Krystynę Koelner na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

KRYSTYNA KOELNER – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Pani Krystyna Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od września 1961 do czerwca 1983 roku była nauczycielem. Od sierpnia 1983 do 2006 r. prowadziła indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Krystyna Koelner jest jednym z założycieli Koelner SA. Jest ona również wspólnikiem spółki Amicus Poliniae Sp. z o.o. Pani Krystyna Koelner nie jest wspólnikiem ani członkiem organu w spółkach konkurencyjnych wobec Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PRZEMYSŁAW KOELNER
Pan Przemysław Koelner jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od kwietnia 1993 roku do kwietnia 2004 roku był dyrektorem generalnym przedsiębiorstwa Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Funkcje, które sprawuje obecnie:
Koelner Logistyka sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Pyrogas sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Laser Secura sp. z o.o. – Prezes Zarządu
CH4 sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Koelner Nieruchomości sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Polskie Laboratorium Radykalnych Technologii sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Amicus Poliniae sp. z o.o. – Wspólnik
WKK Obiekty sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
Wrocławski Klub Koszykówki – Prezes Zarządu
Pan Przemysław Koelner jest jednym z założycieli Koelner SA. Pan Przemysław Koelner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

TOMASZ MOGILSKI
Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 r. pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w Koelner s.c. Od 2002 r. do lipca 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner SA. Od 1996 r. Pan Tomasz Mogilski prowadzi indywidualną działalność gospodarczą pod firmą „Artax Tomasz Mogilski” oraz jest wspólnikiem spółek Max s.c. i Inter-Foto sp.jawna. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Tomasza Mogilskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

ZBIGNIEW PAMUŁA
Pan Zbigniew Pamuła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1993 ukończył kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W roku 1999 został rzeczoznawcą SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w zakresie projektowania zakładów przemysłowych oraz wyceny maszyn i urządzeń. Od roku 1957 do 2001 był pracownikiem Polar SA, zajmując różne stanowiska od ekonomisty do Dyrektora ds. techniki i rozwoju we Wrocławiu oraz w oddziale spółki w Żaganiu. Obecnie przebywa na emeryturze. Pan Zbigniew Pamuła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZBIGNIEW STABISZEWSKI
Wykształcenie: wyższe
– Uniwersytet Jagieloński, mgr geografii turyzmu (1979)
– Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, mgr ekonomii MBA (1995)
Ponadto m.in. ukończył:
– studia podyplomowe AE we Wrocławiu, studium organizacji i zarządzania Wrocławska Szkoła Zarządzania OTREK, szkolenia na Northwestern University w Chicago (1993,1995,1996), kurs na członków rad nadzorczych w Ministerstwie Przemysłu i Handlu
Przebieg kariery zawodowej:
1. Przedsiębiorstwo Turystyczne „Karkonosze” w Jeleniej Górze (1979-1981)
– inspektor, Kierownik Wydziału, Kierownik Biura Sprzedaży
2. Narodowy Bank Polski O/Woj. w Jeleniej Górze (1986-1989)
– Z-ca Naczelnika Wydziału, Naczelnik Wydziału
3. Bank Zachodni SA, Bank Zachodni WBK SA we Wrocławiu (1989-2000)
– Dyrektor Departamentu, Członek Zarządu, Dyrektor Zarządzający
4. BRE Bank SA w Warszawie (2000-2002)
– Dyrektor Zarządzający, Dyrekor Banku
5. Centrum Rozliczeń i Informacji „CERI” Sp. z o.o. (Grupa BRE Banku) (2003-2005)
– Prezes Zarządu
6. Pro-Biz Sp. z o.o. we Wrocławiu (2002-2012)
– Dyrektor, Przewodniczący Rady Nadzorczej (do 10.2011), Prezes Zarządu (obecnie)
Wybrane dodatkowe funkcje:
1. Bankowe Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne „Telbank” SA w Warszawie (1993-2000)
– Członek, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2. Zakłady Samochodowe „Jelcz” w Jelczu-Laskowicach (1994-1999)
– Przewodniczący Rady Wierzycieli
3. I Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (2001-2002)
– Członek Rady Nadzorczej
4. V Narodowy Fundusz Inwestycyjny „Victoria” SA (2002)
– Członek Rady Nadzorczej
Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Dane Pana Zbigniewa Stabiszewskiego nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

ZBIGNIEW SZCZYPIŃSKI
Pan Zbigniew Szczypiński jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz studiów menedżerskich MBA. Ukończył liczne kursy z zakresu zarządzania, finansów i socjologii. Doświadczenie zawodowe:
– od 15 stycznia 2009 – Prezes Zarządu Śrubex SA,
– od 1 grudnia 2008 – Prezes Zarządu Pol-Tex Methane Sp. z o.o. Rybnik,
– od maja 2005 do 30 grudnia 2008 – Prezes Zarządu STK Specjalistyczny Transport Kolejowy Wrocław,
– od czerwca 2004 do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej KOELNER SA Wrocław,
– od lipca 2003 do chwili obecnej – właściciel Biura Doradztwa i Konsultingu Gospodarczego KamAg Sp. z o.o. Wrocław,
– od 1989r. do czerwca 2003r. – POLAR SA Wrocław, w tym od grudnia 1995r. do czerwca 2003r. Prezes Zarządu.
Pan Zbigniew Szczypiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

WOJCIECH HEYDEL
Absolwent Politechniki Śląskiej – Wydział Transportu Samochodowego –Specjalizacja Silnki Spalinowe (1985 r.)
16 lat doświadczenia na stanowiskach zarządczych w polskich spółkach prawa handlowego.
2010-2012 – Prezes Zarządu Ruch SA;
2008 – Prezes Zarządu PKN Orlen SA;
2004-2008 – Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A. – odpowiedzialny za obszar sprzedaży detalicznej, hurtowej, marketingu, logistyki oraz alternatywnych źródeł energii;
1991-2004 – 14 lat pracy w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych w tym Prezesa Zarządu BP POLSKA , 4 lata w centrali koncernu w Londynie;
1985-1990 – Pracownik Naukowy Instytutu Technologii Nafty w Krakowie.
Były członek Rad Nadzorczych: BP Gaz ,Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Możejki Nafta, Equus,SA, Polkomtel SA.
Pan Wojciech Heydel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.