Radosław Koelner był gościem w
studiu TVN CNBC, gdzie omówił wyniki za III kwartał i plany na
najbliższą przyszłość spółki Koelner, największego w Polsce
producenta śrub i i mocowań przemysłowych. W III kwartale w spółce
udało się obniżyć koszty działalności, a mianowicie przy 17%
wzroście przychodów udało się obniżyć o 12% koszty zarządu. W
III kwartale udało się już doprowadzić wydatki związane z
działalnością do optymalnego poziomu.

Koelner również zaostrzył politykę
rezerw w obawie o wydłużenie się czasu spłat faktur przez
odbiorców ich produktów. Prezes mówi, że jest to typowe działanie
wobec klientów w cięższych czasach. Prezes zaznacza, że po
podwyżkach cen surowców w I półroczu sytuacja już się uspokoiła
i ceny aktualnie są stabilne, a podwyżki te udało się Koelnerowi
przerzucić na odbiorców.

Po wynikach Koelnera można spodziewać
się świetnego zakończenia bieżącego roku – IV kwartał powinien
być równie dobry jak pozostałe i marża EBITDA przekraczająca 15%
powinny być utrzymana. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację
(EBITDA) powinien przekroczyć 80 mln zł – zapowiedział prezes
Koelner.

Plany inwestycyjne Koelnera na
najbliższe 3 lata pochłoną z budżetu spółki około 60 mln zł.
Prezes mimo takich planów inwestycyjnych nie wyklucza wypłacenia w
przyszłym roku dywidendy – wszystko zależy od sytuacji rynkowej i
możliwości inwestycyjnych.

Założenia budżetowe na przyszły rok
zakładają dwucyfrową dynamikę wzrostu oraz dalszą walkę o
poprawę rentowności. Koelner, pomimo bardzo dobrych wyników, nie
spoczywa więc na laurach i w dalszym ciągu będzie podwyższał
poprzeczkę doskonałości operacyjnej, do której dąży.