Czas:
12 września 2011 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Omówienie
wyników finansowych za I półrocze 2011 r., podsumowanie
restrukturyzacji oraz przedstawienie perspektyw Spółki na kolejne
okresy

Goście:
4 dziennikarzy, 20 analityków

Koelner
zbudował silny fundament pod dalszą ekspansję

Koelner,
jeden z pięciu największych w Europie producentów zamocowań, z
optymizmem patrzy w przyszłość. Ma ku temu solidne podstawy, a
jednocześnie jest w stanie ocenić koniunkturę nie tylko w naszym
regionie – rynek polski generuje mniejszość obrotów Koelner S.A.,
a spółka jest silnie zadomowiona w Europie Zachodniej. Jednocześnie
jest obecna w wielu innych regionach, jak na przykład w Zatoce
Perskiej, gdzie zdobywa prestiżowe kontrakty.


Zrestrukturyzowaliśmy
nasz biznes i finanse w taki sposób, że przynajmniej do 2014 roku
powinniśmy wykazywać dwucyfrowy wzrost przychodów. Próg 1 mld zł
przychodów jest już bardzo blisko nas

powiedział
uczestnikom spotkania Radosław Koelner, Prezes Zarządu Koelner S.A.

Zmiany
w Koelner S.A. dotyczyły w głównej mierze przemodelowania
działalności operacyjnej, restrukturyzacji zadłużenia (2,4 mln zł
oszczędności rocznych na kosztach finansowych, wydłużenie
terminów spłaty), restrukturyzacji fabryki w Łańcucie (ma już
trwałą rentowność) i przejętej spółki w Wielkiej Brytanii
(Rawlplug) oraz fabryki w Rosji. Warto dodać również skrócenie
cyklu konwersji gotówki i obniżanie kosztów operacyjnych oraz
ogólnego zarządu.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Koelner2.JPG

Wiele
z tych działań przyniosło wymierne efekty już w I połowie br. W
okresie styczeń-czerwiec Kolener S.A. wygenerowała 326,5 mln zł
skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży (wzrost o 21,7 proc.
rdr), 24,3 mln zł zysku operacyjnego (+249,8 proc.) i blisko 12,8
mln zł zysku netto. To zdecydowany przełom w porównaniu do
rezultatów z analogicznego okresu 2010 roku. Wtedy Grupa wykazała
0,2 mln zł straty netto. Warto spojrzeć również na wynik EBITDA,
który pokazuje ilość generowanej gotówki z działalności
operacyjnej. Tu zobaczyliśmy w I połowie 2011 roku wzrost o 104,5
proc. rdr, do 39,6 mln zł.
W
rezultacie marża EBIT skoczyła z 2,6 do 7,4 proc., a marża EBITDA
– z 7,2 do 12,1 proc.

Trzeci kwartał również powinien należeć do udanych, o czym
świadczą najnowsze dane o sprzedaży w okresie wakacyjnym [
Link sprzedaż w lipcu i sierpninu].
W efekcie Grupa Koelner planuje wydać na inwestycje do 2014 roku aż
60 mln zł, w tym na badania i rozwój, rozwój mocy produkcyjnych i
wprowadzanie nowych pozycji do asortymentu. Czy nie boi się
ewentualnego mocnego spowolnienia czy nawet ogólnoświatowej
recesji, co wieszczą niektórzy ekonomiści?


Jesteśmy spokojni o
naszą przyszłość dzięki dywersyfikacji marek (np. Rawlplug to
synonim mocowań w krajach anglosaskich), produktów, rynków i
klientów. To będzie wspierało nas w okresach koniunktury, ale –
tym bardziej – w okresach dekoniunktury. Wtedy bowiem mocniej
zaczynają liczyć się koszty przy potrzebie zachowania
dotychczasowego standardu produktów. A przecież remonty dróg,
ocieplenia domów czy produkcja samochodów nie zatrzymają się.
Widzimy wiele szans. Już teraz jesteśmy silnie konkurencyjni wobec
głównych konkurentów i jesteśmy w stanie bardzo mocno rozpychać
się na rynku

zadeklarował
Radosław Koelner, Prezes Zarządu Koelner S.A.

Dodał,
że Spółka skupia się obecnie na wykorzystaniu potencjału
operacyjnego i finansowego, co stwarza olbrzymią szansę biznesową.
Stabilność akcjonariatu (rodzina Koelner posiada pakiet kontrolny)
stwarza dogodne warunki do realizacji długoterminowej strategii
rozwoju. Znajdują się w niej m.in. wysokie nakłady na badania i
rozwój (2-2,5 proc. przychodów), które – jak pokazują
dotychczasowe doświadczenia Spółki – powinny zaowocować wieloma
nowymi patentami i zastrzeżonymi wzorami przemysłowymi. To z kolei
zapewnia wyższe marże.


Skupiamy się poza
tym nad klientami z sektora przemysłowego i automotive, a nie nad
prostymi mocowaniami dostępnymi w sklepach detalicznych. To kolejna
jakościowa zmiana, jaka dokonała się w naszej Spółce

zaznaczył Prezes
Koelner S.A.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Koelner3.JPG

Podkreślił
również, że na działalność Grupy niewielki wpływ mają
obserwowane zawirowania na rynku walutowym i surowcowym. W pierwszym
przypadku Grupie udaje się z powodzeniem stosować hedging naturalny
(przychody i koszty w dewizach), a w drugim – przenosić zmiany
kosztów na klientów.

Inwestorzy
nie zdyskontowali jeszcze pozytywnych zmian w Spółce, a kurs w
ostatnich tygodniach wyraźnie się obsunął na fali ogólno
rynkowych obaw o kondycję światowej gospodarki.


Kurs akcji jest
obecnie istotnie poniżej ceny z IPO w 2004 roku, a przecież Spółka
prowadzi dziś działalność na kilka razy większą skalę i ma
dużo lepsze fundamenty. Wycena na GPW zupełnie nie odzwierciedla
więc – w mojej ocenie – wartości fundamentalnej Koelner S.A. Będę
rekomendował skup akcji własnych na zauważalną skalę. Rada
nadzorcza zajmie się tą kwestią pod koniec września

poinformował
zebranych Radosław Koelner, Prezes Zarządu Koelner S.A.

Szczegółowa prezentacja z konferencji [link]

Skonsolidowane
wyniki finansowe Koelner S.A. w I półroczu 2011 r. [link
]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Koelner4.JPG