Najbliższe wydarzenia

Kolejne rekordowe wyniki Grupy Mercator Medical: spółka szacuje 414 mln zł wyniku EBITDA w Q4 2020

sty 18, 2021

Kolejne rekordowe wyniki Grupy Mercator Medical:
spółka szacuje 414 mln zł wyniku EBITDA w Q4 2020

Grupa Mercator Medical, producent rękawic medycznych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, przedstawiła wstępne, szacunkowe wyniki za czwarty kwartał 2020 roku. Spółka odnotowała kolejne rekordy – szacunkowo przekroczyła 654 mln zł przychodów, generując prawie 414 mln zł wyniku EBITDA i blisko 370 mln zł zysku netto.

Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

 * wstępne, szacunkowe wyniki opublikowane w RB nr 2/2021   ** środki pieniężne pomniejszone o zadłużenie

Sytuacja na globalnym rynku jednorazowych rękawic ochronnych i medycznych sprzyja producentom i dystrybutorom tego asortymentu. Każdy kolejny kwartał 2020 roku oznaczał również rekordową skalę działalności i generowanych zysków przez Grupę Mercator Medical. Opublikowane wstępne, szacunkowe wyniki za czwarty kwartał wskazują na przebicie rezultatów niezwykle silnego trzeciego kwartału. Skonsolidowana sprzedaż wzrosła do ponad 654 mln zł, co oznacza, że miała wartość prawie pięć razy większą niż rok wcześniej. Jednocześnie Grupa Mercator Medical w okresie październik-grudzień 2020 roku szacunkowo wypracowała 413,6 mln zł wyniku EBITDA, co przełożyło się na blisko 370 mln zł zysku netto. Są to absolutnie najlepsze wyniki w historii Spółki, ale mimo to kolejne okresy rysują się optymistycznie.

 W czwartym kwartale otoczenie rynkowe było dla nas ogólnie korzystne, a na początku nowego roku nasze ambicje pozostają wysokie. Znajdujemy się wciąż w środowisku niezaspokojonego popytu, dlatego w kolejnych miesiącach planujemy zwiększyć skalę wysokomarżowej sprzedaży spotowej – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

 Sygnalizowaliśmy po zakończeniu trzeciego kwartału, że czwarty kwartał może być jeszcze lepszy. Tak też się stało, dowieźliśmy nasze cele. Te znakomite wyniki są efektem skuteczności międzynarodowego zespołu Grupy Mercator Medical i naszych wyróżników rynkowych, które będziemy wzmacniać w ramach finalizowanej właśnie strategii na kolejne lata. Następne rekordy mobilizują nas do dalszej wytężonej pracy i podwyższają cele, do których dążymy – dodaje Witold Kruszewski.

Należy podkreślić, że oprócz maksymalizacji wyników dla Grupy Mercator Medical ważna jest generowana gotówka. Według wstępnych, szacunkowych danych, na koniec września Grupa – pomimo naturalnie wyższego zaangażowania w zakresie zaliczek do dostawców i zapasów – dysponowała około 535,4 mln zł gotówki netto (środki pieniężne na rachunkach pomniejszone o zadłużenie finansowe) przy braku kredytów inwestycyjnych (wszystkie zostały przedterminowo spłacone na koniec trzeciego kwartału – ponad 75,5 mln zł, RB 44/2020).

Finalne rezultaty finansowe wraz z danymi szczegółowymi znajdą się w raporcie okresowym Grupy Mercator Medical za rok 2020. Termin publikacji raportu zostanie podany do końca stycznia br. w harmonogramie publikacji okresowych na rok 2021.

Warto zauważyć, że w ślad za rosnącym zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical, co przejawia się kapitalizacją spółki i płynnością jej akcji, w czerwcu 2020 roku akcje Mercator Medical awansowały do indeksu mWIG40, a od października w obrocie na GPW są kontrakty terminowe na walory spółki. Od grudnia spółka znajduje się również w indeksie MSCI Small Caps. Analitycy giełdowi typują Mercator Medical jako kandydata do polskiego indeksu WIG20 oraz globalnych indeksów w perspektywie kolejnych rewizji składu indeksów. Grupa Mercator Medical jest także zauważana i doceniana w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest jej dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes” trafił do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy. Mercator Medical został również wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.

Jednocześnie od początku pandemii Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już ponad 1,6 mln rękawic diagnostycznych oraz 50 tys. maseczek blisko 60 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Agencji Rezerw Materiałowych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 7 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu