W wywiadzie dla PAP-u prezes PZ Cormay,
Tomasz Tuora, ocenia, że zakładając 10% odchylenie in plus lub in
minus od prognoz DM BZ EBK udało się osiągnąć prognozowany przez
analityków poziom 95mln zł przychodów.

„Wszystkie nasze założenia
zrealizowaliśmy, często nawet z nawiązką. Nie dysponuję jeszcze
pełnymi danymi z całej Grupy, ale jeśli chodzi o przychody, to na
pewno możemy mówić o plus/minus 10 proc. wobec prognozowanych
przez analityków 95 mln zł.” – powiedział PAP prezes Tuora.

Odnośnie do wyników za IV kwartał,
prezes wstrzymał się od podawania dokładnych liczb, ale ze
wstępnych obliczeń wynika, że jest to kolejny rekordowy kwartał
dla Cormaya.

[Więcej]

Druga część wywiadu dotyczy
akwizycji i planów na dalsze lata. Prezes także opowiada o
strategii grupy.

„Chcemy się rozwijać z jednej
strony poprzez nowe technologie, a z drugiej strony poprzez
akwizycje. Nie chcemy stać na jednej nodze. Chcemy jednak przejmować
umiejętnie, tak, aby było tanio i jednocześnie żeby akwizycja
miała sens z punktu widzenia geograficznego lub/i produktowego” –
mówi PAP prezes Tuora

Wspomina, że na dzień dzisiejszy
zajmuję się przejęciem spółki amerykańskiej, ale na celowniku
grupy znajdują się kolejni kandydaci z Brazylii i Europy
Zachodniej. Zaznacza również, że na razie są to plany na 2013
rok.

Rewolucyjny w skali globalnej
analizator krwi Cormaya zostanie zaprezentowany szerokiej publice
branżowej latem tego roku na ważnych targach w USA. Spółka na
bieżąco zabezpiecza patentami nowe rozwiązania co do powstających
analizatorów.

[Więcej]