Czas: 23 marca 2012 r.
Miejsce: Warszawa
Temat: Przedstawienie i omówienie wyników finansowych za 2011 rok oraz perspektyw spółki i branży na kolejne okresy
Goście: 5 analityków, 5 dziennikarzy

Kolejny rok zapowiada się bardzo dobrze

Bardzo dobre rezultaty w 2011 roku powinny być pobite w tym roku. Sonel rozwija się dynamicznie, a jego innowacyjne mierniki podbijają coraz więcej rynków.

Rekordowe wyniki Sonela w 2011 roku to efekt systematycznego, corocznego wspinania się spółki na nowe szczyty. Dynamicznie rośnie eksport, wskaźniki finansowe są coraz lepsze, a zysk netto przekroczył już 6 mln zł. Dzięki temu akcjonariusze mogą liczyć na wyraźnie wyższą dywidendę niż przed rokiem [czytaj więcej tutaj].

– Nasze mierniki należą do jednych z najdroższych, ale przekonujemy rynek jakością i dopasowaniem do potrzeb nabywców. Dzięki temu generujemy na nich 40-45 proc. marży brutto na sprzedaży i z nawiązką rekompensujemy koszty prac badawczych i rozwojowych. Jesteśmy firmą technologiczną i tylko dzięki przewadze w zakresie innowacyjności jesteśmy w stanie generować ponadprzeciętne marże – powiedział Krzysztof Wieczorkowski, Prezes Zarządu Sonel SA.

Obecnie spółka korzysta z dofinansowania unijnego projektów rozwojowych, którego wartość opiewa na 6 mln zł. W zeszłym roku Sonel otrzymał blisko 1,5 mln zł (0,39 mln zł rozliczone w przychodach), a w tym roku (ewentualnie wraz z początkiem 2013 r.) do spółki powinno trafić ostatnie 2,5-2,7 mln zł. Gdyby w kolejnych latach Sonel przerwał bardzo wysokie nakłady na R[&]D (12-13 proc. przychodów), obecny poziom amortyzacji (5 mln zł rocznie) wyraźnie zniżyłby się po upływie 2-3 lat. Aktualnie amortyzacja pokrywa nakłady inwestycyjne (wynik EBITDA przekroczył w 2011 roku 11,5 mln zł), dzięki czemu Sonel może pozwolić sobie przy zachowaniu bezpieczeństwa płynnościowego na wypłatę całego zysku netto w postaci dywidendy. Czy tak będzie również w przyszłości, a jednocześnie realne jest zachowanie wyraźnego trendu wzrostowego wyników na wszystkich poziomach, który obserwujemy od wielu lat?

– Zamierzamy utrzymywać inwestycje, a co za tym idzie amortyzację na wysokim poziomie, bo po prostu to nam się opłaci. Nie widzę powodu, aby nie wypłacać też wysokiej dywidendy [0,4 PLN na akcję z zysku za 2011 rok – red.]. Będziemy występować o kolejne dopłaty unijne. Nawet jednak bez nich będziemy inwestować w rozwój dobrze rokujących produktów i nowych gałęzi naszej działalności. Obecnie analizujemy sytuację rynkową dla około 80 nowych wyrobów. Ogólnie – z niewielkiej lokalnej firmy staliśmy się już liczącym się graczem europejskim. Wzrostową tendencję i zbliżanie się wielkościowe do globalnych liderów w naszej specjalistycznej branży jest jak najbardziej naszym celem, realnym celem na najbliższe okresy – powiedział Prezes Wieczorkowski.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Sonel 23.3 2.JPG

Szef Sonela podkreślił, że zeszłorocznego wzrostu wyników spółki dokonał dokładnie tak samo liczny zespół jak przed rokiem. Produktywność jednego pracownika systematycznie więc rośnie, a trend ten jest widoczny od wielu okresów. Dzięki zaangażowaniu pracowników Sonela, spółce udaje się również z powodzeniem, przy udziale lokalnych dystrybutorów, podbijać rynki zagraniczne.

– Dynamicznie rosnąć zamierzamy na wszystkich rynkach. W tym roku szczególnie duży potencjał widzimy jednak w Indiach – ujawnił Krzysztof Wieczorkowski.

Zaspokojenie oczekiwanego wzrostu popytu na wyroby z logo Sonela nie będzie wiązało się przy tym ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi. Produkcja jest bowiem w dużym stopniu zautomatyzowana, a nowoczesny zakład należący do spółki działa obecnie jedynie na jedną zmianę (obłożenie poniżej 40 proc.).

Jak wyglądają trendy w wynikach finansowych Sonela na przestrzeni ostatnich lat? Ile należności przeterminowanych znajduje się w aktywach spółki? Jak prezentuje się rotacja zapasów i jej dekompozycja, a także jak zmieniają się wskaźniki rotacji zapasów w czasie? Jakie wpływy z dotacji unijnych trafiły już na konto Sonela? Jaka kwota dotacji UE, znajdująca się w rozliczeniach międzyokresowych, powiększy przyszły wynik spółki? Odpowiedzi na wszystkie te pytania znajdują się w prezentacji wyświetlonej podczas konferencji (link poniżej).

Szczegółowa prezentacja z konferencji [link]
Raport okresowy Sonel SA za 2011 r. [link]

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/Sonel 23.3 3.JPG