Raport bieżący z plikiem 40/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, do Spółki wpłynęła od Fundacji Łęg/Klony Fundacja Rodzinna korekta powiadomienia o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, opublikowanego w dniu dzisiejszym raportem bieżącym nr 37/2023.

Korekta dotyczy błędnej daty i miejsca transakcji oraz kwoty. Treść korekty znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler – Manager Biura Zarządu i Relacji inwestorskich.

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl