Raport bieżący z plikiem 28/2023

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Fabrity Holding S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych, do Spółki wpłynęła od Janusza Żebrowskiego, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, korekta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR, opublikowanego raportem bieżącym nr 25/2023 w dniu 6 października 2023 r. oraz skorygowanego tego samego dnia raportem bieżącym nr 27/2023.

 

Korekta dotyczy błędnej daty transakcji. Treść korekty znajduje się w załączniku do niniejszego Raportu.

 

 

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl