Raport bieżący z plikiem 3/2023

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Spółka”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 3/2023 z 20 stycznia 2023 r. W załączniku do raportu błędnie podano liczbę głosów oddanych w głosowaniu nad uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercator Medical S.A. z dnia 20 stycznia 2023 roku w sprawie zwiększenia z 5 do 6 liczby członków Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

 

Jest: „oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.816.468 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta.”.

 

Winno być: „oddano 8.816.468 głosów ważnych z 5.983.639 akcji stanowiących 56,20 % kapitału zakładowego, w tym oddano: 8.796.392 głosy „za”, 20.076 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, a zatem uchwała została podjęta.”.

 

Prawidłową treść załącznika zawierającego treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 stycznia 2023 r. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl