Wśród spółek które mają potencjał do wzrostów w najbliższym czasie, według DM Amerbrkokers znalazł się Cormay. Łukasz Rosiński, zarządzający Domu Maklerskiego tak argumentuje swój typ. „Uważamy, że warto wykorzystać silną wyprzedaż akcji spółki z ostatnich
miesięcy do zakupów. Cormay zamierza w pierwszym półroczu tego roku
sfinalizować przejęcia amerykańskiej i europejskiej spółki, a do końca
roku joint venture w Brazylii. Prezes zapowiada rozpoczęcie skupu akcji
własnych w drugiej połowie roku. PZ Cormay rozważa też wprowadzenie
spółki Orphee na giełdę. Debiutowi będzie towarzyszyć emisja nowych
akcji na kwotę 100-150 mln zł.”