Zarząd Apator SA informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co
najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy spółki Apator SA, które odbyło się 23 stycznia 2012 roku:

1. Mariusz Lewicki posiadający na tym NWZA 1.164.669 akcji
uprawniających do wykonania 4.658.676 głosów, stanowiących 17,10%
wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 7,97% ogólnej
liczby głosów,

2. Tadeusz Sosgórnik posiadający na tym NWZA 993.102 akcje uprawniające
do wykonania 3.972.408 głosów, stanowiących 14,58% wszystkich głosów na
tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,80% ogólnej liczby głosów,

3. Danuta Guzowska posiadająca na tym NWZA 954.214 akcji uprawniających
do wykonania 3.816.856 głosów, stanowiących 14,01% wszystkich głosów na
tym zgromadzeniu, i które stanowią 6,53% ogólnej liczby głosów,

4. Janusz Marzygliński posiadający na tym NWZA 818.092 akcje
uprawniające do wykonania 3.272.368 głosów, stanowiących 12,01%
wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 5,60% ogólnej
liczby głosów,

5. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK posiadający na tym NWZA
2.900.000 akcji uprawniających do wykonania 2.900.000 głosów,
stanowiących 10,65% wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które
stanowią 4,96% ogólnej liczby głosów,

6. Kazimierz Piotrowski posiadający na tym NWZA 506.902 akcje
uprawniające do wykonania 2.027.608 głosów, stanowiących 7,44%
wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 3,47% ogólnej
liczby głosów,

7. Janusz Niedźwiecki posiadający na tym NWZA 432.707 akcji
uprawniających do wykonania 1.730.828 głosów, stanowiących 6,35%
wszystkich głosów na tym zgromadzeniu, i które stanowią 2,96% ogólnej
liczby głosów,

8. Zbigniew Baranowski posiadający na tym NWZA 375.573 akcje
uprawniające do wykonania 1.502.292 głosy, stanowiące 5,52% wszystkich
głosów na tym zgromadzeniu, które stanowią 2,57% ogólnej liczby głosów,

Akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Apator SA
zarejestrowali łącznie 9.656.093 akcje uprawniające do wykonania
27.238.748 głosów, Głosy te stanowią 46,62% ogólnej liczby głosów.