Zarząd Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) wydał decyzję o wsparciu inwestycji w zakład produkcyjny ogniw i baterii litowo-jonowych oraz systemów magazynowania energii, realizowaną przez Pozbud, Durapower i Elmodis, poprzez zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych – podał Pozbud w komunikacie.

„Wsparcie, którego udzieli ŁSSE na rzecz realizacji inwestycji udzielone zostanie w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 proc. kosztów kwalifikowanych z tytułu kosztów inwestycji, przez okres 12 lat licząc od dnia wydania decyzji” – poinformowano w komunikacie.

 

Zarząd ŁSSE określił, że warunkiem wsparcia inwestycji, która ma zostać zakończona do 31 grudnia 2024 roku, są m.in.: zapewnienie co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymanie zatrudnienia na tym poziomie co najmniej do 31 grudnia 2029 roku, poniesienie kosztów kwalifikowanych inwestycji o łącznej wartości co najmniej 196,2 mln zł i maksymalnie 254,7 mln zł oraz kryteriów jakościowych w ramach zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz społecznego. (PAP Biznes)

 

jow/ asa/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl