MaxCom wspiera uniwersytety trzeciego wieku

W tym tygodniu w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
odbył się uroczysty Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). Zainaugurował on centralne obchody Roku UTW. MaxCom, krajowy lider telefonów dedykowanych seniorom, został partnerem tego wydarzenia. Stoisko wystawiennicze firmy MaxCom cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczestników kongresu, co zaowocowało pozyskaniem cennych opinii, które pomogą spółce jeszcze lepiej dopasować ofertę do potrzeb seniorów. Hasło kongresu to „Innowacyjne uniwersytety trzeciego wieku dla społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki”. Było to główne wydarzenie obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/maxcom.JPG

– Z satysfakcją mogę stwierdzić, że ta niezwykle wartościowa forma aktywizacji seniorów jest coraz bardziej doceniana i propagowana. Cieszy przede wszystkim cieszy stale wzrastająca liczba uniwersytetów trzeciego wieku oraz dbałość o ich wysoki poziom – powiedziała, otwierając kongres, małżonka prezydenta RP Anna Komorowska, która objęła honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

– Trudno odmówić racji powiedzeniu, że młodość to nie tyle wiek metrykalny, ile stan umysłu i ducha. Osoby aktywne umysłowo i fizycznie szukające nowych wyzwań są pełne energii, optymizmu, radości życia.(…) Właśnie takie nastawienie poprawia stan zdrowia i sprzyja długowieczności, pozwala radzić sobie w chwilach trudnych, adaptować się do zmian, sprawnie wykorzystywać wiedzę i umiejętności – dodała Anna Komorowska.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/maxcom (2).JPG

O wielkiej wartości UTW oraz sile seniorów mówili także m.in. premier Donald Tusk, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, wicemarszałek Senatu Maria Pańczyk-Pozdziej, minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz oraz prezes Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego prof. Piotr Błędowski. Wśród gości honorowych byli m.in. przewodnicząca komisji rozwoju regionalnego Parlamentu Europejskiego Danuta Huebner, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Jerzy Koźmiński i minister zdrowia Bartosz Arłukowicz.

Warto wspomnieć, że MaxCom został uhonorowany monetą okolicznościowa z okazji Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Moneta o nominale „3 DUKATY MĄDROŚCI” zawiera na awersie logo Roku Uniwersytetów III Wieku i została wybita w Mennicy Śląskiej.

W zakończonym kongresie wzięło udział blisko 3 tys. osób związanych z ruchem UTW. Wśród zaproszonych gości honorowych byli Podczas kongresu wręczone zostały nagrody w konkursie „Seniorzy w Akcji. Uniwersytety Trzeciego Wieku dla społeczności”. W drugim dniu kongresu zaplanowano warsztaty i spotkania robocze.

Obecnie w Polsce działa 385 uniwersytetów trzeciego wieku, skupiają one ponad 100 tys. słuchaczy. Działają w różnych ramach organizacyjnych, w większości pod auspicjami uczelni wyższych. Oferują różnego rodzaju zajęcia: wykłady, zajęcia artystyczne lub sportowe. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1973 roku przy uniwersytecie w Tuluzie we Francji. Dwa lata później podobną placówkę otwarto w Warszawie.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/fotorelacje/maxcom (3).JPG