MedApp w finale konkursu podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

 

MedApp S.A. został jednym z trzech finalistów w kategorii Health and Biotechnology. Spośród 170 złożonych aplikacji w finale znalazło się najlepszych 18 firm, które prezentowały swoje rozwiązania podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w trakcie European Tech and Start-up Days w Katowicach.

Po raz szósty na scenie Europejskiego Kongresu Gospodarczego stanęli twórcy i liderzy najciekawszych polskich i europejskich start-upów. Wśród nich w kategorii HEALTH & BIOTECHNOLOGY: medycyna, zdrowie, technologie medyczne, farmacja, biotechnologia – notowana na rynku NewConnect warszawskiej Giełdy spółka MedApp.

Cieszę się, że mieliśmy możliwość zaprezentowania naszych rozwiązań przed praktykami biznesu i ekonomii z międzynarodowym doświadczeniem w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Bycie jednym z trzech finalistów kategorii Health and Biotechnolofy jest dla mnie i zespołu nobilitacja. Wierzę, że nasze produkty rozwijane w oparciu o mieszaną rzeczywistość, sztuczną inteligencję i analizę Big Data to przyszłość medycyny. Gratuluję wszystkim uczestnikom i laureatom – mówi Krzysztof Mędrala CEO MedApp S.A.

Kluczowe produkty oferowane przez spółkę to: CarnaLife Holo, CarnaLife System, Cyfrowa Przychodnia, HoloComm.

CarnaLife Holo to certyfikowana innowacyjna technologia wspierająca planowanie i przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów medycznych. Z pomocą gogli HoloLens 2 firmy Microsoft lekarz widzi w przestrzeni rzeczywistej trójwymiarowy hologram odzwierciedlający obrazowany obszar anatomiczny. Lekarz może swobodnie wchodzić w interakcję z wyświetlanym hologramem. CarnaLife Holo obecne jest w 18 ośrodkach medycznych w Polsce i na świecie, zostało wykorzystane w ponad 100 procedurach medycznych różnych specjalizacji.

Rozwiązanie CarnaLife System jest zaawansowaną platformą telemedyczną, która umożliwia lekarzowi ocenę i monitorowanie stanu zdrowia pacjentów oraz przeprowadzanie konsultacji o dowolnej porze i miejscu.  System jest wspierany przez ponad 20 zdalnych urządzeń pomiarowych. Wyniki badań analizowane są 24/7 z wykorzystaniem algorytmów AI i analizy Big Data. System został wdrożony w 16 placówkach medycznych. Na bazie tego rozwiązania powstała Cyfrowa Przychodnia skierowana bezpośrednio do pacjentów i użytkowników indywidualnych.

HoloComm jest angażującym rozwiązaniem do zdalnej, trójwymiarowej prezentacji produktów, treści, danych i innych elementów przy użyciu okularów Microsoft HoloLens 2. 

Skala biznesu i wyniki finansowe spółki MedApp bardzo dynamicznie rosną. W pierwszej połowie 2021 roku MedApp zanotował 5.472 tys. zł przychodów i wypracował 1.838 tys. zł zysku netto. To oznacza, że wyniki wypracowane w samym pierwszym półroczu 2021 roku są zbliżone do wyników, jakie spółka wypracowała w całym 2020 roku. Atutami spółki jest wsparcie Rady Naukowej, składającej się z uznanych specjalistów z obszaru innowacji medycznych oraz współpraca z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny takimi, jak: Microsoft, GE Healthcare czy Johnson & Johnson. 

Do końca 2021 roku spółka MedApp S.A. planuje zadebiutować na rynku głównym GPW.

 

*****

MedApp to notowana na NewConnect spółka technologiczna, której innowacje rewolucjonizują sposób diagnostyki i leczenia Pacjentów zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych. Firma oferuje unikalne rozwiązania softwarowe, wspomagające diagnostykę obrazową i usługi medycyny cyfrowej nowej generacji. Kluczowe produkty oferowane przez spółkę to: CarnaLife Holo, HoloComm, CarnaLife System i Cyfrowa Przychodnia. MedApp współpracuje z międzynarodowymi liderami technologii i medycyny takimi jak między innymi Microsoft, GE Healthcare czy Johnson & Johnson, zapewniając swoim klientom bezpieczne gromadzenie, analizowanie i wizualizację dużych ilości danych. Więcej informacji o firmie i rozwijanych przez nią innowacjach, dostępnych jest na stronach: www.medapp.pl oraz LinkedIn.