Mercator Medical podsumowuje dywidendowy skup akcji

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku z siedzibą w Krakowie, finalizuje zakup akcji własnych w ramach zaproszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy.

Do domu maklerskiego obsługującego skup wpłynęło w okresie zapisów (7 czerwca – 30 lipca br.) 6,8 tys. prawidłowo złożonych ofert sprzedaży na 9,3 mln akcji. Spółka dokona transakcji zakupu 623,8 tys. akcji po cenie 500 zł za akcję (łącznie 312 mln zł) z proporcjonalną redukcją ofert, co wynika z warunków zaproszenia. Oznacza to alokację na poziomie 6,67%, która przekłada się na średnio na ponad 33 zł brutto wypłaty w przeliczeniu na akcję zgłoszoną do skupu. To około 14% ceny akcji w ostatnich dniach umożliwiających zakup walorów i ich zgłoszenie do skupu (kurs wynosił wtedy około 240 zł). Alternatywna klasyczna dywidenda oznaczałaby wypłatę około 30 zł na akcję, pomniejszoną w przypadku inwestorów indywidualnych od razu o 19% podatku dochodowego (dywidenda potencjalnie miałaby wartość około 24,4 zł netto na akcję).

Transakcje zakupu akcji od inwestorów zamierzamy przeprowadzić dzisiaj, a zwołanie NWZ w celu podjęcia uchwały o umorzeniu akcji z obu przeprowadzonych skupów – łącznie 876,7 tys. akcji – to kwestia najbliższego czasu – wskazuje Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Grupie Mercator Medical.

Zgodnie z zapowiedziami, opublikowaliśmy jeszcze w maju br. zasady skupu dywidendowego, równe dla wszystkich akcjonariuszy. Warto zauważyć również długi okres zapisów i możliwości użycia zdalnych kanałów kontaktu, jakie stwarzało wielu brokerów – dodaje CFO Grupy Mercator Medical.

Bazując na wstępnych, szacunkowych rezultatach drugiego kwartału, Grupa Mercator Medical wypracowała w pierwszym półroczu br. prawie 0,5 mld zł wyniku EBITDA przy blisko 1,1 mld zł przychodów. W roku 2020 1,1 mld zł wyniku EBITDA przy 1,8 mld zł przychodów przełożyło się na 930 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, z którego 312 mln zł zostaje właśnie przekazane bezpośrednio akcjonariuszom w ramach dywidendowego skupu akcji własnych. Pozostała część zysku skonsolidowanego roku 2020, przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (618 mln zł), może być przeznaczona na realizację inwestycji rozwojowych – m.in. zwiększenia skali działalności dystrybucyjnej w Europie Zachodniej i na wybranych rynkach poza nią ze wzmocnieniem marek własnych i rozwojem e-commerce, a także na zwiększenie mocy wytwórczych (realizacja trzeciej fabryki przebiega zgodnie z założeniami), aktywność w obszarze przejęć komplementarnych biznesów, a także na rozwój nowego synergicznego biznesu, który może otworzyć Grupie Mercator Medical nowe możliwości m.in. w zakresie innowacyjności i skalowalności.

W ślad za zainteresowaniem inwestorów Grupą Mercator Medical i jej kapitalizacją oraz płynnością akcji, od grudnia ubiegłego roku spółka znajduje się w indeksie MSCI Small Caps, a przy okazji rocznej rewizji indeksów akcje spółki Mercator Medical awansowały w marcu br. do prestiżowego indeksu WIG20. Firma i jej menedżerowie są także zauważani i doceniani w wielu konkursach i plebiscytach, gdzie podkreślany jest dynamiczny wzrost biznesu, ekspansja geograficzna i mocny wzrost kapitalizacji na GPW. Spółka została ogłoszona zwycięzcą badania uczestników rynku kapitałowego „Pulsu Biznesu” Giełdowa Spółka Roku w kategorii Sukces 2020, uzyskała również tytuł Mistrza GPW. Do spółki Mercator Medical oraz na ręce dra Wiesława Żyznowskiego, twórcy i prezesa firmy, trafił tytuł Rodzinny Ambasador Roku „Forbes”. Mercator Medical został wyróżniony w kategorii Pionier Inwestycji Zagranicznych konkursu „Polska Firma – Międzynarodowy Czempion”, który zorganizowali PwC Polska i „Puls Biznesu”. Spółka zadebiutowała w XXII edycji rankingu Lista 500 dziennika „Rzeczpospolita”, otrzymując Orła Rzeczpospolitej w kategorii Debiut, została również wyróżniona tytułem „Inwestor bez granic”, przyznawanym rokrocznie w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach najskuteczniejszym polskim inwestorom, realizującym ekspansję zagraniczną.

Jednocześnie od początku pandemii Grupa Mercator Medical prężnie angażuje się w walkę z COVID-19 poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio licznym placówkom medycznym i opiekuńczym. Do tej pory spółka Mercator Medical przekazała już 1,8 mln rękawic diagnostycznych, ponad 370 tys. produktów z włókniny oraz 50 tys. maseczek blisko 70 różnym instytucjom, głównie szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom oraz fundacjom, jak również Komendzie Głównej Policji, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych czy Ministerstwu Zdrowia. Obecnie spółka realizuje akcję #wspólnieprzeciwwirusowi, polegającą na wspieraniu placówek medycznych i opiekuńczych poprzez przekazywanie środków ochrony osobistej z własnego portfolio. Podobną inicjatywę realizuje produkcyjna spółka Grupy, Mercator Medical (Thailand) Ltd., która w ramach walki z wirusem SARS-CoV-2, przekazała kilku tajlandzkim szpitalom i punktom lokalnej administracji rękawice lateksowe. Więcej informacji na temat pozafinansowej działalności Grupy znajduje się w skróconym raporcie niefinansowym za 2020 rok.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie. Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu