Mercator Medical podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Mercator Medical, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych, osiąga obecnie rezultaty finansowe dalekie od swoich możliwości i ambicji. Mimo to akcjonariusze otrzymali dywidendę, a perspektywy finansowe wspiera już dywersyfikacja biznesowa w oparciu o branżę nieruchomości, w której Spółka zamierza ulokować w trakcie 12 miesięcy około 150 mln zł z posiadanych nadwyżek finansowych.

W pierwszym półroczu 2023 Grupa Mercator Medical zrealizowała ponad 234 mln zł przychodów, co jest poziomem zbliżonym do sprzedaży osiąganej przed boomem pandemicznym lat 2020-2021. Efektem drastycznego spadku rynkowych cen rękawic w ostatnich kwartałach były negatywne wyniki finansowe, pomimo których Grupa wykazała jednak dodatnie przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej.

Cierpliwie czekamy na koniec odreagowania rynku po minionej hossie covidowej i powrót do satysfakcjonujących marż. O ile w segmencie produkcyjnym widzimy wciąż bardzo trudną sytuację, o tyle w segmencie dystrybucyjnym pozytywnie oceniamy przeprowadzone głębokie działania redukujące koszty oraz polepszenie w otoczeniu rynkowym dystrybutorów w Europie. W rezultacie mamy nadzieję na osiągnięcie trwałej rentowności w segmencie dystrybucyjnym w kolejnych miesiącachwskazuje Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical posiadała na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych, które odpowiadały za 21 mln zł przychodów finansowych w pierwszym półroczu (saldo wycen aktywów, otrzymane odsetki i dywidendy). W ramach dywersyfikacji wykorzystania nadwyżek poza rynkami finansowymi została zawiązana pod koniec czerwca br. spółka Mercator Estates, której celem jest inwestowanie w projekty mieszkaniowe i komercyjne, prowadzone samodzielnie lub z partnerami branżowymi.

Będziemy na bieżąco informować o rozpoczęciu poszczególnych projektów deweloperskich, natomiast na pewno dopiero po ostatecznej finalizacji umów, aby były to już fakty. W trakcie pierwszego roku chcemy przeznaczyć na projekty deweloperskie około 150 mln zł z opcją dalszego zwiększania zaangażowania, jeśli będziemy przekonani co do możliwości uzyskania odpowiednio wysokiego poziomu marżykomentuje Prezes Żyznowski.  

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu