Mercator Medical podsumowuje rok 2021

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, z oczywistych względów nie powtórzyła rekordowych wyników pandemicznego roku 2020, ale mimo to zanotowała w roku 2021 wysokie zyski i zgromadziła pokaźne środki finansowe, przekraczające pół miliarda złotych.

Grupa Mercator Medical zanotowała w 2021 roku ponad 1,7 mld zł przychodów, czyli niewiele mniej niż w pandemicznym roku 2020. Dążenie rynków do równowagi w naturalny sposób korygowało uzyskiwane marże coraz mocniej z kwartału na kwartał, jednak nawet pomimo tego Mercator Medical wypracował blisko 483 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA i 445 mln zł zysku netto.

Wypracowaliśmy ogólnie w roku 2021 solidne zyski przy wysokich marżach. Należy jednocześnie mieć świadomość, że niezwykle korzystna sytuacja rynkowa w roku 2020, a szczególnie w jego drugiej połowie, była tak mocno niestandardowa, że nie mogła trwać w nieskończoność. Ekstremalnie wysokie ceny rękawic wywołały zintensyfikowane inwestycje w moce produkcyjne, a rynek zmierza ku nowej równowadze, stawiając przed nami obecnie wiele wyzwań. Stąd rok 2020 trudno przyjmować za racjonalną bazę porównawczą. Z kolei wobec roku 2019 osiągnęliśmy wielokrotnie wyższe wyniki – komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds.  Finansowych w Mercator Medical S.A.

W roku 2021 Grupa Mercator Medical wygenerowała 503 mln zł przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, dzięki czemu pomimo prowadzonych inwestycji i wypłaty środków dla akcjonariuszy posiadała na koniec grudnia br. 530,5 mln zł płynnych środków pieniężnych.

Na początku sierpnia przekazaliśmy akcjonariuszom 312 mln zł w ramach rozliczenia dywidendowego skupu akcji własnych. Prowadziliśmy też inwestycję w fabrykę nr 3 w Tajlandii, w której pierwsza linia produkcyjna już działa, a druga jest montowana. Łącznie na ten zakład wydatkowaliśmy w 2021 roku około 130 mln zł (1 mld THB z łącznego budżetu 1,7 mld THB). Posiadana gotówka netto, praktycznie brak zadłużenia, stwarzają dużą przestrzeń do realizacji celów strategicznych. Krótkoterminowo na pewno priorytetem jest dla nas ochrona kapitału w obliczu mechanizmów inflacyjnych, niepewności biznesowej i rosnących stóp procentowych – podkreśla Michał Romański, CFO Grupy Mercator Medical S.A.

Spółka koncentrowała się w minionym roku na największych rynkach o dużym potencjale biznesowym, co poskutkowało zmniejszeniem liczby krajów, do których prowadzone były wysyłki. Wśród ponad 50 państw, w jakich Grupa Mercator Medical była aktywna sprzedażowo w 2021 roku, największy udział – po około 19% – miały Stany Zjednoczone i Polska. Na trzecim miejscu uplasowała się Wlk. Brytania, a powyżej 100 mln zł sprzedaży przekroczył jeszcze rynek szwedzki. Europa Zachodnia odpowiadała łącznie za 41% przychodów skonsolidowanych, co potwierdza sukces ekspansji Grupy Mercator Medical na dojrzałych rynkach zachodnich. Z Europy Zachodniej oraz USA pochodziło bowiem już 60% przychodów Grupy, a aż cztery z każdych pięciu złotych sprzedaży zostało zaksięgowanych dzięki aktywności na rynkach Polski, Europy Zachodniej i USA.

W ramach działalności ESG Grupa Mercator Medical kontynuowała w 2021 roku wsparcie walki z pandemią koronawirusa, a w roku 2022 dodatkowo zaangażowała się w inicjatywy pomocowe dla Ukrainy i jej obywateli. Grupa inwestuje również m.in. w projekty proekologiczne, jak system wtórnego obiegu wody przemysłowej i farma fotowoltaiczna.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2022 roku została uruchomiona pierwsza linia produkcyjna w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze ponad 0,8 mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu