Mercator Medical szacuje rezultaty IV kwartału 2021 roku

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, kolejny kwartał odczuwała narastającą presję rynkową. W efekcie wstępne, szacunkowe wyniki finansowe za okres październik-grudzień 2021 roku wskazują na istotne pogorszenie wypracowanych rezultatów finansowych.

Dane finansowe:

  * wstępne, szacunkowe rezultaty finansowe, zgodnie z RB nr 1/2022
 ** w 2021 roku realizowana budowa zakładu produkcyjnego nr 3 (inwestycja warta łącznie około 200 mln zł), w Q3 2021 rozliczony skup akcji własnych 312 mln PLN

 

Grupa Mercator Medical zanotowała szacunkowo w czwartym kwartale 2021 roku 278,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, około 5,3 mln zł wyniku EBITDA i około 7,7 mln zł straty netto. Są to rezultaty istotnie niższe zarówno wobec analogicznego okresu poprzedniego roku, jak również wobec poprzedniego kwartału, co wprost wynika z przy czym należy wziąć pod uwagę kontekst rynkowy.

Obserwowane już od pierwszego kwartału 2021 roku spadki cen rękawic i wzrosty ich rynkowej dostępności trwały nadal w czwartym kwartale. Kolejne fale koronawirusa i wprowadzane w wielu krajach obostrzenia nie wpłynęły jednak pozytywnie na sytuację producentów i dystrybutorów rękawic jednorazowych. Jednocześnie druga połowa 2020 roku oznaczała rekordowo wysokie ceny rękawic, co przełożyło się na efekt bardzo wysokiej bazy porównawczej rok do roku, chociaż negatywne tendencje zaobserwowaliśmy również w ujęciu kwartał do kwartału. Mamy nadzieję, że w bieżącym roku rynek rękawic znajdzie już równowagę, która pozwoli nam na ustabilizowanie i wzrost generowanych rezultatów – komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds.  Finansowych w Mercator Medical S.A.

Zgodnie z zaprezentowanymi wstępnymi, szacunkowymi wynikami finansowymi czwartego kwartału 2021 roku, Grupa Mercator Medical posiadała na koniec grudnia br. około 530,7 mln zł płynnych środków pieniężnych.

Na początku sierpnia br. spółka Mercator Medical przekazała akcjonariuszom 312 mln zł w ramach rozliczenia dywidendowego skupu akcji własnych. Finalizowana jest również warta całościowo około 200 mln zł inwestycja w fabrykę nr 3 w Tajlandii, w której pierwsza linia produkcyjna jest już właściwie gotowa. Mimo to prezentujemy solidną gotówkę netto, stwarzającą dużą przestrzeń do realizacji założonych celów strategicznych – podkreśla Michał Romański, CFO Grupy Mercator Medical S.A.

Finalne wyniki finansowe za okres czwartego kwartału zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach publikacji zaudytowanego raportu rocznego za rok 2021, który jest w trakcie przygotowania.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2021 roku została rozpoczęta budowa trzeciej fabryki rękawic jednorazowych o zakładanych zdolnościach produkcyjnych ponad 0,8 mld sztuk rocznie (uruchomienie pierwszych linii produkcyjnych spodziewane jest w Q1 2022). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Firma prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji, jak również w Niemczech i we Włoszech. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 70 krajach na pięciu kontynentach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20. Więcej informacji na stronie internetowej: www.mercatormedical.eu