Mercator Medical szacuje wyniki drugiego kwartału 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotował szacunkowo w okresie kwiecień-czerwiec br. wzrost obrotów wobec poprzedniego kwartału. Jednocześnie jednak presja konkurencyjna skutkowała zanotowaniem straty na poziomie wyniku EBITDA i rezultatu netto.  

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres drugiego kwartału 2022 roku. Wynika z nich, że pomimo dalszej presji cenowej na rynku rękawic jednorazowych Grupa Mercator Medical zwiększyła skalę biznesu, notując wzrost przychodów o około 7% w ujęciu kwartał do kwartału. Rezultaty finansowe – po wzroście w pierwszym kwartale br. – powróciły do spadków, a skonsolidowane szacunkowe wyniki EBITDA i netto były ujemne.

Kolejny kwartał mierzyliśmy się z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową. Niestety, wstępne szacunki wskazują, iż nie udało nam się wypracować dodatnich wyników finansowych pomimo wzrostu sprzedaży. Nie widzimy również pozytywnego wpływu na sytuację rynkową ze strony kolejnej fali koronawirusa i konsekwentnej realizacji strategii zero-COVID w Chinach z licznymi lockdownami – komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical, pomimo prowadzonych inwestycji, posiadała na koniec czerwca br. 417,7 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe drugiego kwartału znajdą się w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2022 roku, którego publikacja zaplanowana jest na 15 września br.

 

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Od I kw. 2022 roku uruchomiane są linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze około 1  mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu