Mercator Medical szacuje wyniki drugiego kwartału 2023 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych kolejny kwartał doświadczał wymagającej sytuacji rynkowej.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres kwiecień-czerwiec 2023 roku. Wynika z nich, że pomimo utrzymującej się nadpodaży na rynku rękawic jednorazowych Grupa Mercator Medical potrafiła zwiększyć skonsolidowane przychody o 8% wobec poprzedniego kwartału, do 121,5 mln zł, choć wciąż oznaczało to 19% mniej sprzedaży niż przed rokiem. Przełożyło się to na szacunkowe 17,6 mln zł kwartalnej straty na poziomie EBITDA, co również jest wynikiem lepszym niż w poprzednich trzech miesiącach, ale gorszym niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Wciąż nie widzimy przełomu na globalnym rynku producentów rękawic jednorazowych, dlatego wyniki operacyjne są dalekie od naszych ambicji. W segmencie dystrybucyjnym od kilku miesięcy dzieją się pewne pozytywne procesy zmierzające do odbudowy marż, ale to jeszcze za mało, aby rynek ustalił równowagę cenową, satysfakcjonującą długookresowo dla wszystkich jego uczestników i za mało, aby można było już mówić o jakościowej zmianie w sytuacji producentów rękawic komentuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

W przeciwieństwie do II kw. 2022 roku oraz do I kw. 2023 roku, kiedy Grupa Mercator Medical wykazała stratę netto, w II kw. 2023 roku osiągnęła szacunkowo 8,5 mln zł zysku netto. Było to efektem dodatniego salda na działalności finansowej. Chodzi w szczególności o niezrealizowane, dodatnie różnice kursowe, wynikające z wyceny pożyczek udzielonych spółce-matce przez spółki zależne. 

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec czerwca 2023 roku 412,7 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe drugiego kwartału znajdą się w raporcie półrocznym, którego publikacja zaplanowana jest na 29 września br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu