Mercator Medical szacuje wyniki pierwszego kwartału 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotował szacunkowo w pierwszych trzech miesiącach br. wyższe zyski wobec rezultatów czwartego kwartału zeszłego roku.  

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-marzec 2022 roku. Wynika z nich, że skonsolidowany wynik EBITDA był blisko cztery razy wyższy niż w poprzednim kwartale, a zysk netto zwiększył się o 67% kdk. Rezultaty te są jednocześnie z oczywistych względów nieporównywalne do wyników wypracowywanych w szczycie pandemii.

Poziom przychodów odzwierciedla przekierowanie istotnej części produkcji do własnego segmentu dystrybucyjnego. Z kolei pomimo niekorzystnego otoczenia rynkowego z dużą podażą rękawic na rynku globalnym i presją kosztową, w tym w obszarze surowców i frachtu morskiego, wypracowaliśmy dodatnie wyniki finansowe. To na pewno dobra informacja. Prezentowane rezultaty są również wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie roku 2019komentuje Michał Romański, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical, pomimo prowadzonych inwestycji i wypłaty środków dla akcjonariuszy, posiadała na koniec grudnia 530,5 mln zł płynnych środków pieniężnych. Na koniec marca br. było to szacunkowo 516,7 mln zł.

Finalne wyniki finansowe pierwszego kwartału znajdą się w raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 17 maja br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. W I kw. 2022 roku została uruchomiona pierwsza linia produkcyjna w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze ponad 0,8 mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu