Mercator Medical szacuje wyniki pierwszego kwartału 2023 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych kolejny kwartał doświadczał trudnej sytuacji rynkowej. W rezultacie przy niższych przychodach niż przed rokiem obniżeniu uległy również szacunkowo wyniki finansowe.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-marzec 2023 roku. Wynika z nich, że nadpodaż na rynku rękawic jednorazowych skutkowała spadkiem skonsolidowanych przychodów o 17% rok do roku oraz o niecałe 4% wobec poprzedniego kwartału (do 113 mln zł). Grupa Mercator Medical szacunkowo zanotowała też w pierwszym kwartale 2023 roku ponad 34 mln zł straty na poziomie EBITDA oraz ponad 22 mln zł straty netto wobec dodatnich rezultatów na tych poziomach przed rokiem i mocno ujemnych wartościach w poprzednim kwartale, wynikających w dużym stopniu z dokonanych odpisów niegotówkowych wartości aktywów produkcyjnych.

Zgodnie z sygnalizowanym przez nas brakiem przełomu na globalnym rynku producentów rękawic jednorazowych, kolejny raz zanotowaliśmy wyniki zdecydowanie poniżej naszych ambicji. W segmencie dystrybucyjnym obserwujemy już pewne pozytywne procesy zmierzające do odbudowy marż, ale również jest jeszcze za wcześnie, aby mówić o istotnej zmianie jakościowej w postrzeganiu sytuacji rynkowej komentuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec marca 2023 roku 403,8 mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe pierwszego kwartału znajdą się w raporcie okresowym za ten okres roku 2023, którego publikacja zaplanowana jest na 30 maja br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu