Mercator Medical szacuje wyniki trzeciego kwartału 2022 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, zanotowała szacunkowo w trzecim kwartale br. relatywnie niewielki spadek obrotów wobec poprzedniego kwartału, co nie przeszkodziło jednak w osiągnięciu lepszych rezultatów finansowych.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres lipiec-wrzesień 2022 roku. Wynika z nich, że wraz z wciąż silną presją cenową na rynku rękawic jednorazowych przychody Grupy Mercator Medical spadły w relatywnie niedużym stopniu w ujęciu kwartał do kwartału (-7%, do 138,2 mln zł), a skonsolidowany wynik EBITDA osiągnął 8,5 mln zł, co było bazą do uzyskania 18,4 mln zł zysku netto. Szacunkowa wartość wyniku EBITDA uwzględnia przy tym rozliczenie zaliczki od kontrahenta, które zostanie zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne” w kwocie około 21,3 mln zł.

Trzeci kwartał był kolejnym okresem, w którym mierzyliśmy się z nadpodażą rękawic w skali globalnej. Na tym tle cieszy nas na pewno fakt, że dodatnie saldo na działalności finansowej było wyraźnym wsparciem dla osiągniętego wyniku netto komentuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Grupa Mercator Medical, pomimo prowadzonych inwestycji i wypłaty środków dla akcjonariuszy, posiadała na koniec września br. 437,5 mln zł gotówki i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe trzeciego kwartału znajdą się w raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 15 listopada br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Od I kw. 2022 roku uruchomiane są linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze około 1  mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu