Mercator Medical szacuje wyniki trzeciego kwartału 2023 r.

Grupa Mercator Medical, producent rękawic jednorazowychi dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku, podobnie jak cała branża rękawic jednorazowych zmaga się z trudną sytuacją rynkową. Szacunki spółki wskazują jednak na pozytywną tendencję wyniku EBITDA z kwartału na kwartał w bieżącym roku. Tak jak w poprzednich okresach, porównywalność wyniku netto zaburzają istotne wartości różnic kursowych.

Grupa Mercator Medical opublikowała wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres lipiec-wrzesień 2023 roku. Wynika z nich, że pomimo utrzymujących się globalnie historycznie niskich cen rękawic jednorazowych Grupa Mercator Medical zmniejszyła stratę EBITDA do 1,4 mln zł, co oznacza wzrost wyniku na tym poziomie o 16,2 mln zł wobec poprzedniego kwartału i wzrost o 24,7 mln zł wobec pierwszego kwartału br. Nadpodaż rękawic nie pozwoliła na zwiększenie przychodów ze sprzedaży, jednakże pozostały one (118,1 mln zł) na poziomie zbliżonym do drugiego kwartału (-2,8%) i pierwszego kwartału br. (+4,7%).

Fabryki rękawic jednorazowych wciąż przeżywają ciężki okres dekoniunktury, ale jednocześnie obserwujemy pozytywne tendencje w segmencie dystrybucyjnym. Rynek nie osiągnął jednak równowagi, która satysfakcjonowałaby długookresowo wszystkich jego uczestników. Trudno też wyrokować, jak długo taka sytuacja jeszcze potrwa. Dlatego też inwestujemy nadwyżkę pieniężną na międzynarodowych rynkach finansowych oraz w projekty deweloperskie w Polsce w celu dywersyfikacji źródeł generowania wartości dla akcjonariuszy komentuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

W przeciwieństwie do drugiego kwartału 2023 roku, kiedy Grupa Mercator Medical osiągnęła dodatnie saldo na działalności finansowej, w trzecim kwartale br. saldo było ujemne. Porównywalność wyników na poziomie netto zaburzają w głównej mierze księgowane różnice kursowe.

Grupa Mercator Medical posiadała szacunkowo na koniec września2023 roku 356,3mln zł gotówki netto i innych aktywów finansowych.

Finalne wyniki finansowe trzeciego kwartału znajdą się w raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 29 listopada br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Grupa Mercator Medical posiada centrum produkcyjne w Tajlandii oraz zajmuje się działalnością dystrybucyjną, w tym produktów zewnętrznych dostawców. Działalność ma zasięg międzynarodowy – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywa się w kilkudziesięciu krajach świata.

W czerwcu 2023 r. powstała spółka zależna Mercator Estates, która rozwija działalność deweloperską w oparciu o nadwyżkę finansową Grupy.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, obecnie znajdują się w indeksie sWIG80. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu