Najbliższe wydarzenia

Mercator Medical

gru 15, 2020

Data: 15 grudnia 2020 roku

 

Temat: Omówienie bieżącej sytuacji Grupy Mercator Medical i perspektyw na przyszłość

 

Mercator Medical widzi pozytywne trendy i dalej rośnie w siłę

Jeden z globalnych banków inwestycyjnych opublikował raport analityczny na temat trzech producentów rękawic z Malezji – konkurentów produkcyjnego biznesu Grupy Mercator Medical. Materiał ten wywołał duże poruszenie również wśród giełdowych inwestorów w Polsce, wywołując mocne zawirowania. /wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Mercator/15.12.2020_Mrc_2.jpg

– Ceny rękawic są wysokie i nadal rosną, marże nadal bardzo dobre. Mamy jako branża prime time. Nic się nie zmieniło – powiedział Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Do samego raportu JP Morgana odniósł się Witold Kruszewski, CFO Grupy Mercator Medical.

– Raport ma wiele nieścisłości, wydaje się po prostu nierzetelny. Choćby korelacja liczby testów na koronawirusa a wycena firm rękawiczkowych. Historycznie taka korelacja wystąpiła, ale czy ma logikę? Ceny rosną, a nie spadają, wiele branż zaczęło używać rękawiczek, szczepienia to dodatkowy popyt, a każdy kraj ma niedosyt rękawic – wskazał.

/wp-content/uploads/tl_files/klienci/nowy/Mercator/15.10.2020_mm_3.jpg– Nawet autorzy raportu przyznają, że popyt strukturalnie będzie wyższy. Pamiętajmy, że zakończenie poprzednich pandemii nie spowodowało spadku popytu, a zużycie rękawic rosło, gdyż ludzie coraz bardziej uważają na siebie. Ten raport nie mówi wiele nowego – to, że zwiększy się podaż, zmniejszą się ceny, to przecież wiadomo – a prognozowana cena na okres 2022+ powyżej 30 USD to dobra informacja, która wspiera tezę DM BOŚ, że wyniki Mercatora będą wysokie także w kolejnych latach. Co więcej, my skupimy się po pandemii na rękawicach specjalistycznych, a tu jest mowa tylko o mainstreamowych. Na rok 2021 podawana w raporcie cena rękawic to 40-60 USD, podczas gdy dostajemy oferty na cały 2021 rok po cenie 2-3x wyższej. Myślę, że zabrakło tu rzetelnej analizy rynku – dodał Witold Kruszewski.

 Wskazał również na rozdźwięk między wycenami producentów azjatyckich a wyceną Grupy Mercator Medical na GPW.

– Na 2022 rok JP Morgan zakłada mnożnik C/Z 18, co dla spółek azjatyckich oznacza spadek kursu o połowę, a u nas oznaczałoby – bazując na prognozach analityków – kapitalizację rzędu 8-9 mld zł, czyli jakieś 800 zł na akcję. Mamy teraz C/Z poniżej 4. Ten raport dotyczy spółek azjatyckich, a wnioski z niego warto stosować z dużą ostrożnością i selektywnie. Co więcej, ryzyka poprawności tez z raportu, o których mówią autorzy, materializują się – jak choćby nowe lockdowny, wyłączenia mocy – zaznaczył CFO Grupy Mercator Medical.

 

Zapis wideokonferencji można znaleźć poniżej.