Mercator Medical z nowym dyrektorem finansowym

Dotychczasowy członek Zarządu i dyrektor finansowy – Pan Michał Romański – złożył rezygnację z przyczyn osobistych, ale pozostaje w Spółce na czas wdrożenia w obowiązki nowego dyrektora finansowego, który już został zatrudniony. To menedżer o 30-letnim doświadczeniu w zarządzaniu finansami firm polskich i międzynarodowych z takich branż, jak farmacja, FMCG, produkcja, usługi, sektor budowlany. Nowy dyrektor finansowy posiada również uprawnienia biegłego rewidenta i certyfikat ACCA. W Zarządzie Mercator Medical S.A. nadzór nad działem finansowym przejmuje Pani Monika Żyznowska.

Dziękujemy dotychczasowemu dyrektorowi finansowemu za wkład w naszą organizację i jednocześnie witamy nową osobę na tym stanowisku, której kompetencje pozwolą – w naszej ocenie – na maksymalizację szeroko pojętej efektywności finansowej. Mierzymy się obecnie z odmiennymi wyzwaniami niż w okresie pandemicznie wysokich cen rękawic. Mamy też świadomość, iż sprawny dział finansowy stanowi istotną wartość dodaną dla akcjonariuszywskazuje Monika Żyznowska, Wiceprezes Zarządu Mercator Medical S.A.

Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych, Grupa Mercator Medical zamierza przekazać we wrześniu raport za pierwsze półrocze, a w listopadzie za trzeci kwartał br. Inwestorzy mogą również spodziewać się prawdopodobnie w październiku publikacji przez Spółkę wstępnych, szacunkowych wyników finansowych za okres trzeciego kwartału. Za okres drugiego kwartału zostały one opublikowane w lipcu br.

 

***

Mercator Medical S.A. z siedzibą w Krakowie to producent rękawic jednorazowych i dystrybutor materiałów medycznych jednorazowego użytku. Na tych rynkach jest jednym z najważniejszych graczy w Polsce oraz liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Historia firmy sięga 1989 roku.

Dzięki budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (ostatnia linia produkcyjna oddana we wrześniu 2018 roku) zdolności wytwórcze spółki zwiększyły się o 150% – do ponad 3 mld rękawic rocznie. Od I kw. 2022 roku uruchomiane są linie produkcyjne w trzeciej fabryce rękawic jednorazowych (docelowe zdolności wytwórcze około 1  mld sztuk rocznie). Wraz z dystrybucją rękawic kupowanych od zewnętrznych dostawców łączny potencjał sprzedażowy Grupy Mercator Medical można szacować na ponad 6 mld rękawic rocznie. Główne rynki sprzedaży w 2021 roku to USA, Polska i Wlk. Brytania, ale działalność Mercator Medical ma zasięg globalny – sprzedaż przez własne spółki dystrybucyjne oraz poprzez zewnętrznych, lokalnych dystrybutorów odbywała się w ponad 50 krajach, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical S.A. są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W marcu 2021 roku weszły w skład głównego indeksu giełdowego – WIG20, a od marca 2022 roku znajdują się w indeksie mWIG40. Więcej informacji: www.mercatormedical.eu