Mercator Medical obserwuje dalsze spadki cen rękawic, w 2022 roku spodziewa się ukształtowania nowej „popandemicznej” równowagi rynkowej – poinformował PAP Biznes Michał Romański, członek zarządu ds. finansowych. Jak wskazał, produkcja komercyjna w trzeciej fabryce rozpocznie się nieco później niż zakładano – w drugiej połowie stycznia.

Zarząd Mercatora informował w listopadzie, że ceny rękawic kontynuują w czwartym kwartale trend spadkowy.

 

„Ten obraz jest wciąż aktualny, choć kolejne fale koronawirusa i kolejne jego mutacje dają nadzieję na to, iż rządy i łańcuch dystrybucyjny będą chcieli budować większe zapasy, co pozytywnie wpłynęłoby na ceny. Na razie jednak wciąż możemy mówić o trudnych kwartałach segmentu dystrybucyjnego oraz o spadających, choć nadal ponadstandardowo wysokich marżach segmentu produkcyjnego, które oczywiście nie są możliwe do utrzymania w dłuższym okresie” – poinformował PAP Biznes Michał Romański.

 

„Pod względem wynikowym trudno oczekiwać po czwartym kwartale przełomu. Najpierw musi nastąpić stabilizacja rynku rękawic” – dodał.

 

Romański wskazał, że rynek rękawic jest rynkiem długoterminowo rosnącym i w zakresie popytu można obserwować pozytywne tendencje. Jego zdaniem, 2022 rok może być okresem wykształcenia się nowego punktu równowagi rynkowej.

 

„W zakresie równowagi rynkowej i cen rękawic sytuacja jest wciąż dynamiczna, gdyż za nami niezwykle burzliwe kwartały ze skokowym wzrostem zapotrzebowania na rękawice, co pociągnęło za sobą duży wzrost rynkowej podaży, szczególnie w zakresie rękawic mainstreamowych. To jednak w naturalny sposób wpływa również na resztę rynku. Rynek ma tendencję do przereagowywania w każdą stronę, natomiast popandemiczna równowaga powinna się ukształtować w najbliższych kwartałach” – powiedział Romański.

 

„Wierzymy, że trwałe zmiany po stronie popytowej i na rynku walutowym (relatywny kurs tajlandzkiego bata i dolara) mogą skutkować korzystniejszym spozycjonowaniem Mercatora niż przed pandemią” – dodał.

 

Mercator Medical jest w trakcie rozbudowy swoich mocy produkcyjnych – w pierwszym kwartale 2021 roku spółka rozpoczęła budowę trzeciej fabryki rękawic jednorazowych.

 

„Pierwotnie mówiliśmy o uruchomieniu pierwszej linii produkcyjnej na przełomie 2021/2022, później byliśmy właściwie pewni, że zacznie ona pracować już w grudniu. Finalnie będzie to pierwsza połowa stycznia, jeśli chodzi o produkcję testową i – jak wierzymy – w drugiej połowie stycznia będzie już odbywała się produkcja komercyjna” – poinformował Romański.

 

Jak wynika z jego wypowiedzi, przesunięcie startu fabryki wynika m.in. z opóźnień w dostawach urządzeń produkcyjnych na świecie.

 

„Podtrzymujemy sukcesywne włączanie kolejnych linii produkcyjnych i dojście do pełnych mocy wytwórczych ponad 0,8 mld rękawic rocznie do połowy roku. W rezultacie nasze łączne moce produkcyjne zbliżą się do 4 mld rękawic rocznie” – poinformował członek zarządu Mercatora.

 

Rozbudowa mocy produkcyjnych jest jednym ze strategicznych obszarów rozwojowych grupy Mercator Medical. Pozostałe to aktywność w obszarze M&A czy ekspansja segmentu dystrybucyjnego, własnych marek i kanału e-commerce.

 

„Skupiamy się na rozwoju. Fabryka nr 3 to jeden z obszarów rozwojowych, ale naszym celem jest to, aby Mercator Medical wszedł na kolejny poziom biznesowy, aby dotychczasowa działalność związana z rękawicami jednorazowymi była tylko jednym z obszarów biznesu. Zależy nam na dywersyfikacji i wzmacnianiu kompetencji” – powiedział Romański.

 

„Pracujemy nad możliwościami akwizycyjnymi, ale obecna sytuacja rynkowa nie daje łatwych okazji do skonwertowania naszych zasobów pieniężnych na ciekawe projekty. Nie finalizujemy transakcji za wszelką cenę, bo szanujemy pieniądze, jakie zarobiliśmy” – dodał.

 

Na koniec trzeciego kwartału grupa miała około 0,5 mld zł własnych środków dostępnych na inwestycje rozwojowe.

 

„Biorąc pod uwagę, że praktycznie nie mamy zobowiązań odsetkowych, zadłużenia, a nasze kapitały własne przekroczyły 1,1 mld zł, to mamy miejsce na ewentualne lewarowanie. Dlatego też nasz potencjał inwestycyjny jest wysoki” – poinformował Romański.

 

„Oczywiście chcielibyśmy jak najszybciej dokonać dobrych inwestycji, natomiast jesteśmy realistami i szczegółowo analizujemy potencjalne cele inwestycyjne. Dlatego możemy mówić o miliardowym potencjale inwestycyjnym, ale trudno nam deklarować, na ile wykorzystamy go w najbliższych 12 miesiącach” – dodał.

 

Mercator Medical jest producentem rękawic jednorazowych i dystrybutorem materiałów medycznych. (PAP Biznes)

 

sar/ mfm/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl