Raport bieżący z plikiem 31/2021

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki POZBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu (Spółka, POZBUD) informuje o otrzymaniu w dniu 7 października 2021 roku od Pana Łukasza Fojta – Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR – o nabyciu akcji POZBUD.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, Spółka przekazuje w załączniku do raportu.

 

 

kom espi zdz

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl